Poslech rádia | Akt.poslechovost | TV v ZČ | DVB-T | Mapy pokrytí | Programy ZČrádií | Ankety |

| Rádia - stránky o dění v Z.Čechách,novinky v pokrytí, akt. sledovanost a poslechovost v ZČ, rádia live,přehledy FM a TV vysílačů amapy pokrytí,webkamery vysílacích studií, programy stanic |

MENU
» Rádio LIVE
» FM v ZČ
» Poslechovost
» Webkamery
» FM mimo ZČ
» Kultura v Plzni
» WWW rádií
» FM v ČR
» Jingly rádií
» Programy rádií
» Playlisty
» ZČrádia
» Podcasting
» Vývoj ZČrádií
» DVB-T v ZČ
» TV v ČR
» TV program
» FM mimo ZČ
» Kultura v Plzni
» WWW rádií
» Vzkazy            » Rádio LIVE
» Email

Ankety


Historie rádií  Západních Čechách

listopad 1991 - spuštěno vysílání FM Plus (Plzeň 106,1FM) - hudebně to tenkrát bylo něco mezi dnešním Impulsem, F1 a Šumavou, ale jeho jediný konkurent Československý rozhlas neměl šanci

        prosinec - spuštěno vysílání r. Egrensis (Cheb 93,2FM)
únor 1992 - spuštěno vysílání r. Dragon (Karlovy Vary 99.7FM)

    cca září - začalo vysílat Radio West (Plzeň 89,6FM).rádio přebíralo část programu tehdy ještě pražské Evropy 2 a vstupovalo do jejího programu -  pokusy o dopravní zpravodajství (od kterého nakonec upustili úplně), regionální zpravodajství bylo slušné.
1993 - Regionální studio ČRO - Plzeň tehdy ještě na kmitočtech 90.0 (Cheb), 98.4 (Klatovy), 99.2 (Plzeň-město), 103.8 (Domažlice)

    - Rádio Alfa  91.4 Plzeň-Krašov, a Frekvence 1 104.1 Plzeň -  Krašov, BBC Plzeň 98.6FM, Radio DIANA - 91.0FM  Karlovy Vary
únor 1994 - získal Dragon další licence v Aši 90FM a v Chebu 90 FM

    březen  - Egrensis získal vysílač 92.5FM (Západní Čechy), program měl příliš široký hudební záběr
leden 1995 začalo vysílat Radio Proton (Radeč 90FM) - oldies rádio, podobně jako Šumava. Proton měl program hudební klasika 60. - 90. let
          - přibyl FM plus Sušický vysílač 88.1, Železnorudský 97.2., a  pak silný 8kW v Klatovech 105.8 FM pro ZČ
          - Šumava 104.9FM přebrala FM plus věkově starší posluchače, ale díky slabému 1kW vysílači z Klatov(oproti 8KW FM plus) byl počet posluchačů zanedbatelný
1996 - dosáhla poslechovost FM Plus historického maxima (cca 160 000 posluchačů)
         - se řadí rádio Proton do sítě Kiss, ale zatím beze změn
         - FM Plus rozšiřuje svůj program do Příbrami 87.6 FM
        listopad - začalo vysilat nové rádio Karolína ( Radeč 104.7), s country formátem, který hraje dodnes a výrazně lepším pokrytím, než mělo v té době FM Plus.
duben 1997 - Egrensis -  získání vysílače 88.3 FM (Karlovy Vary)

                      - změna programu na vysílači 101.7  využívající ČRo Plzeň za vysílač ČRo  2, dále změna vysílače ČRo 1 103.4 za program ČRo Plzeň

léto 1997 - Dragon - frekvence 102.8 FM (Západní Čechy)
    srpen 1997 změnil Kiss Proton formát na "nejnovější hity non-stop" - to byla bomba, taneční hity a novinky v ZČechách chyběly, a hned se na FM Plus začaly hrát podobné hity jako na KP
1998 -  také Evropa 2 rozšířila své pokrytí a přešla z 89.6 na silný kmitočet Radeč 101.3 FM, kmitočet 89.6 byl nějaký čas hluchý a poté byl přidělen Frekvenci 1.

        - r. Šumava přesun z kmitočtu 104.9 na 95.2 FM v Klatovech, a zprovozněn vysílač 91.8 FM z Kašperských Hor

    - Radio Diana/ Evropa 2  93.8FM (Karlovy Vary  Goetheova vyhlídka 641m)
 
1999 - poprvé (a zatím naposledy) Kiss Proton předběhl v poslechovosti FM Plus a stal se tak na chvíli nejposlouchanějším ZČrádiem.
1999 -  licenci pro Beroun získal FM Plus 100,2 FM z kóty Zábranská ves
2000 - se z FM plus stává hitovější rádio a vrací se na první příčku poslechovosti

     - nový kmitočet Čro Plzeň 96.7 pro Aš

            - Šumava získává kmitočet v centru Plzně 91.8 (Štruncovy Sady)
léto 2001KissProton spouští  vysílač pro Plzeň-město 98.2.(Štruncovy Sady), od té doby byla Plzeň velmi kvalitně pokryta

    říjen - Kiss Proton mění formát z "nejnovějších hitů" na "největší hity"  z programu mizí taneční muzika s vyjímkou Kissparady a Sobotni Danceparty, a od té doby KP začíná strádat.
    květen - Egrensis v Tachově 100 FM

2002 - Kiss Proton zaznamenal obrovský propad poslechovosti. Vedení brzy přišlo na to, že "nejvetší hity" asi nebudou to pravé, po roce se tak do éteru vrací "nejnovější hity". Brzy odchází programový ředitel Standa Jurik :-( .
    červen - FM Plus nové vykrývače Rokycany 88 FM, Sedlec Prčice 92.4 FM a Domažlice 107.8

     - spuštění vykrývače r. Šumava v Karlových Varech na 91.8 FM

    - nové kmitočty přibyly i rádiu Karolína v Plzni na 96.3 a v Klatovech 104.9 FM
2003 - FM plus první místo v poslechovosti v ZČ

         - Šumava má nový kmitočet Domažlice 87.6 FM

2004 - Kiss Proton přesouvá kmitočet v Plzni ze Štruncových Sadů na lokalitu Plzeň - Bory

        - přibyly nové kmitočty Kiss Proton konečně v Klatovech na 92.9 a Evropa 2 v Plzni na 92.2 FM

2005 - Novým lídrem poslechovosti v ZČ je ČRO Plzeň, za ním je FM plus a tomu šlape na paty Frekvece 1

    léto - přiděleny nové kmitočty rádia Impuls Aš 99.1, Karlovy Vary 93.0, Sokolov 96.5, Beroun 101.5, Příbram 96.4 a také Děčín 102.7. Vykrývač 92.2 v Chebu RRTV zamítla kvůli rušení r. Egrensis, ale celoploška pracuje na novém řešení vykrytí této lokality.

- srpen rozrůstání rodiny HITrádií o FM Plus a označování programu jako HITrádio

2006 - nové kmitočty Evropy 2 v Chebu 94,9 a Sokolově 90.5Mhz/200w

- květen v Sokolově zprovozněny kmitočty 94.3 pro ČRo 1a 98.2fm ČRo Plzeň - nové kmitočty Frekvence 1 Cheb - Špitálský vrch 104,6 MHz/100 W, Sokolov III 102,1 MHz/500 W a také  Karlovy Vary – Rybáře 89,5 MHz/200 W

- květen o expanzi do Plzně uvažuje pražská rocková stanice r. Beat pro frekvenci 107.6 nebo 97.5 / 100w ale i do K. Varů na 106.8 / 200w - zatím odesláno na RRTV

- září spuštěn dokrývač F1 v Berouně  - Záhrabská 102,7 MHz/200 W na RDS zobrazuje F1 93.5

 - 1.11.2006 první  spuštění digitálního vysílání DVB-T v ZČechách - zatím lokalita Vraní Vrch na Domažlicku - výkon 5kW laďte na 38.kanále

- r. Dragon, Karolína, Šumava, Fm Plus, Faktor, Gold již patří STAMFORD MANAGING

2007 - leden zprovozněn bubláček F1 pro Příbram na 104.1 / 50w

-  únor r. Dragon hraje playlist HITrádií a od května 07 nové HITrádio Dragon

- březen radikální změna v playlistu r. Karolína z country muziky přešla na playlist, který pro ni připravuje r. Blaník (stejně jako pro Eldorádio a  Děčín)

-  ukončení analogového televizního vysílání na Domažlicku a plynulý přesun na digitální vysílání

- nový kmitočet pro KISS PRO v Domažlicích 97.4/200w

- pražská rádia Beat a Fajn žádají RRTV o expanzi do Plzně

- E2 a F1 spustili dokrývače F1 - Sušice 93.8 a E2 Prachatice

2008 - únor - z původně country rádia Karolína se stal Blaník západní čechy přebírající centrální program z Prahy s reklamními okny a zprávami z plzeňského kraje

- uděleny licence pro rádio Fajn na 97.1/200w a rockový Beat 97.5/100w z kóty Plzeň - stadion Viktoria

- na KISS Proton se vrací popová hudba, po ročním rockovém nářezu, opět změna na č.1 s  největší hity

- digitální multiplex DVB-T konečně spuštěn i na Plzeňsku - vysílač Plzeň/Košutka kanál 52 (Prima,Óčko,Z1, Public TV)

- digitální multiplex DVB-T ČT spuštěn Plzeňsku - vysílač Plzeň/Krašov kanál 34 (ČT1,2,4,24,+ČRO)

- září - zprovoznění vysílače rádio Fajn na 97.1/200w a srpen - rockový Beat 97.5/100w z kóty Plzeň centrum - stožár stadionu Viktoria

- listopad spuštění multiplexu 2 (Nova,Prima,Prima 2,TV Barrandov) z Krašova kanál 48. a v prosinci přesun multiplexu 3 z Košutky na Krašov k. 53 (již bez Primy,Public,Óčko,Z1)

- prosinec testování multiplexu 4 z Košutky kanál 63. ČT1 a Nova HD,O2info

- z rádia Šumava se stává rockové rádio ROCK rádio Šumava, patří do sítě ROCK rádií, které začleňuje r.Prácheň, r.Gold, (centrální program vysílaný z Českých Budějovic s regionálními odpojeními)

2009

Hitrádio Dragon se stěhuje do Plzně, kde se společně s Hitrádiem FM Plus vysílá ranní program a večerní písničky na přání, hitparáda a  společné zpravodajství

- duben - volné kmitočty v ZČ: Plzeň 103.0 MHz/200W, Karlovy Vary 105.0 MHz/200W, Tachov 105.6 MHz/200W a Železná Ruda 105.6 MHz/25W,o které usiluje internetové country rádio Samson.

- květen - přidělen kmitočet Fajn rádio 100,6/200W v Klatovech

- červenec - přidělen kmitočet r. Beat 94,4/100W v Rokycanech, zamítnutí RRTV kmitočty 94,3FM Rock rádia pro Beroun, zamítnutí r.Beat v Klatovech na 107,5/400W, zamítnutí Fajn rádia 87,6/100W v Karlových Varech

- září vypnutní analogových TV kmitočtů z Krašova, Krkavce, Vraního Vrchu, Zelené Hory, dále je v plánu vypnutí malých lokálních dokrývačů a urychlení digitalizace na DVB-T

 - říjen zapnutí DVB-T v Sušici na vysílači Svatobor mux. 2,3

 - udělena licence rádiu Samson, hrající country na kmitočty 103/200W,  Plzeň, Karlovy Vary 105.0 MHz/200W, Tachov 105.6 MHz/200W a Železná Ruda 105.6 MHz/25W.

- zprovozněn kmitočet r. Beat 94,4/100W v Rokycanech

 - listopad - Rádio Blaník západní Čechy získalo kmitočet Karlovy Vary 90,3 MHz/200 W.

-  přiděleny kmitočty pro rádio Dálnice, 8nových kmitočtů lemující dálnici D5 s nízkým výkonem více zde

- spuštěny frekvence rádia Samson, hrající country na kmitočty 103/200W,  Plzeň, Karlovy Vary 105.0 MHz/200W, Tachov 105.6 MHz/200W a Železná Ruda 105.6 MHz/25W.

- spuštěn kmitočet Fajn rádio 100,6/200W v Klatovech

- prosinec - spuštěny dokrývače Mux 2 v Aši, Mariánských Lázních, Kraslice

- dokrývač pro Kiss proton do Příbrami na 107.9/200W

 2010

- únor - konec analogového vysílání TV na Sušicku a Klatovsku Prima, Nova, ČT (Nova - nevypnula a pokračuje v analogu...)

- březen - spuštěn vysílač rádia Beat pro Cheb a okolí na 106.6FM/200W kóta Špitálský vrch

- country rádio Samson neuspěl s žádostí o 4 kmitočty: Rokycany 103,1 MHz/100 W; Klatovy 103,0 MHz/100 W; Kladno 104,2 MHz/200 W; Příbram 88,0 MHz/400 W

- duben - Beat neuspěl u RRTV žádostí o navýšení výkonu a změnu frekvence z kóty Plzeň/stadion Victoria 107,6 MHz/400W, takže nadále zůstává ze stejného vysílače na 97.5MHz/100W

- Pražské Country rádio spustilo svůj dokrývač pro Plzeň na 102.1FM/200W

 - Pražské Country rádio dostalo nové kmitočty pro Karlovy Vary na  97.2FM/200W a  Cheb na 98.5FM/200W.

- květen - Pohodové rádio Blaník západní Čechy spustilo svůj vykrývač v Karlových Varech na 90,3FM/200W.

- Rock rádio Šumava se dostává mimo západní Čechy - nové dokrytí bude ve východočeském městě Dvůr Králové 89.0FM/100W. Fajn rádio získalo Příbram na 94.4FM/50W.

- červen - rádio Samson muselo pozastavit vysílání na FM, jeho přidělenou licenci napadl soudně jiný subjekt.

- spuštěny vysílače Fajn rádia v Karlových Varech 92.2FM/200W a Berouně 90.6FM/200W

- silný kmitočet získal Beat v ZČ z kóty Klatovy / Štěpánovice na 103.3 FM/400W

-červenec - nový kmitočet Beatu pro Příbram na 107.4MHZ/350W

- září - spuštění kmitočtů Country rádia v Karlových Varech na  97.2FM/200W a v Chebu na 98.5FM/200W.

- rádio Bonton neuspělo s žádostí o přidělení kmitočtu pro Plzeň na 107.3 FM/100W. Dále mu RRTV zamítla kmitočty v Kolíně na 92.4FM a v Příbrami na 92.8 FM.

- říjen - Rockové rádio GAMA žádalo RRTV o přidělení kmitočtů v Plzni a Karlových Varech na 107.9 Mhz/100W. RRTV žádost zamítla z důvodu negativního stanoviska ČTÚ

- V Příbrami rozvysílalo Fajn radio svůj mini vykrývač na 94.4FM/50W z kóty v ulici Ryneček

- listopad - rádio Samson  spustilo dne 28.11.2010 opět své pozastavené vysílání prostřednictvím kmitočtové sítě Plzeň 103FM, Karlovy Vary 105FM, Tachov a Železná Ruda 105.6FM bylo opět RRTV povoleno.

- prosinec - Rádio Kiss 98 spustilo vysílač v Berouně 106.3FM/100W z kóty Zábranská ves a výrazně tím pokrylo svým signálem dálnici D5 od Prahy až po Mýto

- nezískalo kmitočet  rádio Hey rádio na 93.7 MHz / 200W z kóty Záluží u Plzně.

- dva nové kmitočty pro západní Čechy: rádio Kiss Proton z kóty Karlovy Vary/sídliště - 101.0Mhz/100W a pro Samson z kóty Domažlice/Vavřince 103.0Mhz/100W

2011

 

Jakékoliv doplnění nebo upřesnění směrujte přímo zde:    zcradio@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2005-2010 zcradio.wz.cz
Design by webform.nu - All rights reserved